franÁais    English

 

contact

NEWS

 |  thuis |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise vervaardiging |   instituut

Denonne, Brussel, Boulevard du Hainaut nį 124 (werd later de Lemonnier  boulevard) 

 

Delsart, Brusselsestraat 50 te Leuven (foto: modder in de straat, overstroming in 1906)

 

Truyen-Bertou, Luik, Place Verte (was ook bekend voor de speelgoed-afdeling).

 

Register van de reiskoffermakers en merken in BelgiŽ

(Belgische malletiers, gedeeltelijke lijst)

 

 

Het  BELMAL Archief omvat onder andere een in constante aanmaak zijnde wereldregister van de namen en merken van reiskofferfabrikanten (malletiers), alsook van de firma's die actief waren in de vervaardiging van soortgelijke of aanvullende producten (bijvoorbeeld lederwaren, valiezenmakers, zadelmakers, garneringen, handtassen, reiskisten,...). 

 

  Het BelMal Archief is in BelgiŽ gehuisvest. Er bestaat tevens een register dat specifiek aan de Belgische reiskoffermakers gewijd is, alsook de fabrikanten van bagages en aanverwante reisuitrustingen (pre-1940). De personen die wensen bij te dragen tot de vervolmaking van het  BELGIE register zijn welkom. "Oude papieren", foto's (zelfs vergeeld) of negatieven, brochures en catalogussen (ook beschadigde), reistijdschriften en -boeken (vůůr 1940), tot zelfs koffers (in welke staat dan ook), en andere voorwerpen die anders in afvalsorteercentra zouden belanden, zijn een ware informatiegoudmijn voor het BelMal Archief.  Overweeg de voorwerpen aan BelMal voor te stellen. De personen die wensen bij te dragen, hetzij door de aanbreng van informatie, verhalen, documenten (en welke de taal daar ook van mag zijn) hetzij door middel van koffers of voorwerpen, nemen best contact op met JP Bal   (info@belmal.be) 

 

Het BelMal register is geen volledige lijst van alle namen, merken, en andere merkwaardigheden van de duizenden reiskoffermakers die in de afgelopen eeuwen en in de hele wereld actief geweest zijn. Meerdere jaren zullen nodig zijn om de nieuwe gegevens die elke dag tevoorschijn komen, te kunnen bundelen, en aldus de meest complete WERELD lijst samen te kunnen stellen. De grootte van elk bestand of dossier in het register varieert, gaande van basisinformatie (coŲrdinaten,...) tot meer uitgebreide documenten (foto's, catalogi, facturen,...) of zelfs diepgaand historisch onderzoek (op basis van studies, getuigenissen, universitaire naslagwerken, boeken,...).

 

In de registers treft men enerzijds publieke informatie aan, en anderzijds gegevens die enkel op speciale aanvraag geraadpleegd kunnen worden.  

 

Delvaux, Brussel, Boulevard du Nord 20-22 (werd later Adolphe Max boulevard)

 

Olyslager, Antwerpen, Meir, 33 & 35, en Lombardenvest (winkel verkocht tevens mode/confectie e.d.)

 

Grands Magasins de la Bourse, Brussel (rivaal van de gespecialiseerde boetieks)

.

 |  thuis |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise vervaardiging |   instituut

Ed. : JPB

.

 

 

 

 

© Copyright 2016, Bridgegate p/p BELMAL Malletier Museum en restauratie antieke reiskoffers, en ITES Instituut (Conservatorium)

Alle rechten voorbehouden voor alle landen.  Het reproduceren van inhoud van deze website is niet toegestaan. Pagina update : 2016-03-29

antieke reiskoffer, oude valies, reiskoffermakers, merken, BelgiŽ