contact

  français     English

 |  home |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise vervaardiging |   instituut

 

'4R' - Reflectie, Restauratie, Renovatie, en Recyclage  

 

De Belmal meester-vakman, JP Bal, is de ontwerper van het '4R' concept  Reflectie,  Restauratie, Renovatie, en Recyclage. Soms valt hij dan met de deur in huis : "Spijtig genoeg stelt men al te dikwijls vast dat voor sommigen het restaureren of renoveren er in bestaat een koffer te "strippen", te ontdoen van de bekledingen, stoffen, en andere elementen, om dan het hout op te schuren, en te beitsen of vernissen, en binnenin een nieuwe "au goût du jour" stoffering aan te brengen. Men vindt er trouwens boeken over, en in verscheidene talen. Erg, want in dergelijke gevallen spreekt men niet meer over een antieke reiskoffer, maar een gewone koffer, een kist ,of "stijlvolle krat". Dergelijke werkwijze is geen restauratie noch renovatie maar simpelweg een vorm van kringloopverwerking, recyclage."  Men vindt het 4R concept tevens terug in de wijze waarop onze vakman een koffer bestudeert, een bestek opstelt, of in de Belmal opleidingen.

 

Reflectie. Dat is het rustig en gestadig proces van het nadenken over, bijvoorbeeld, een "grensgeval"; een koffer die ofwel een restauratie, renovatie, of eventueel een recyclage zal ondergaan. Het daarover beslissen kan heel wat tijd in beslag nemen ; ondertussen blijft de koffer ongewijzigd. Idealiter zijn het de eigenaar van de koffer én de restaurateur die samen tot een akkoord komen, om aldus de beste optie te kiezen.  

 

Restauratie. In onze visie en aanpak van het beroep betekent restaureren het verfrissen of terug in staat brengen van een koffer, en op een wijze die aansluit met de oorsprong, ouderdom, en 'levensloop' van een koffer, dus met zijn charme, belevenissen, reizen. Soms benodigd een reiskoffer maar weinig werk om volop allure en functionaliteit te verkrijgen. In andere gevallen is een meer diepgaande interventie nodig. Het is dus in het restaureren dat de kunst, het meesterschap en vakkennis van de restaurateur tot uiting komt. 

 

Rénovatie. De renovatie, of hernieuwing, vernieuwing, is een vorm van transformatie, met nieuwe materialen, bijvoorbeeld wanneer de originele niet meer gefabriceerd worden.  

 

Recyclage. Het recycleren maakt deel uit van de 4R 'filosofie'. Het betreft hier niet zozeer het ontmantelen van een koffer voor het wedergebruik van de onderdelen, en het als afval beschouwen van de restanten. In de "New Life Cycle" visie van BelMal, waarin een tweede of soms derde leven voor de koffer ontstaat, zal deze een vorm van recuperatie ondergaan, bijvoorbeeld als decoratief, functioneel, en duurzaam meubelstuk. Zodanig wordt de aankoop van een nieuw voorwerp dat een soortgelijke rol zou vervullen, vermeden. Laten we aan onze omgeving denken, in de breedste zin van het woord; het recycleren van een oud voorwerp bewijst er zich zeer duidelijk mee. 

 

Van de koffers die op deze pagina afgebeeld zijn,  zijn er een aantal die een restoratie hebben ondergaan, en de andere een renovatie waarvan één na reflectie. Allen werden in ons atelier bewerkt en maken deel uit van het archief van de museum-verzameling. 

 

 |  home |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise vervaardiging |   instituut

 

.

 

 

© Copyright 2016, Bridgegate p/p BELMAL Museum en restauratie, en ITES Instituut Belmal Conservatorium, en Belmal Malletier. 

Alle rechten voorbehouden voor alle landen.  Het reproduceren van inhoud van deze website is niet toegestaan. Page update: 2016-01-04