Français     English

 

contact

Ecole des Malletiers

 |  thuis |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise malletier |   instituut

 

 

BELMAL MUSEUM-VERZAMELING

 

Bezoek  : de toegang tot de privé-collectie van antieke reiskoffers, en het atelier, is gratis maar enkel mogelijk mits voorafgaande afspraak.

 

>> Sinds 2018 kan een deel van de collectie bezichtigd worden in de speciale expo-ruimte te Durbuy  >   contact

 

Hieronder de hyperlinks naar enkele studiesamenvattingen (tekst , in het Frans of Engels, en foto's) van enkele reiskoffers van de 19de eeuw, en die deel uitmaken van de Belmal verzameling. Een nieuwe online presentatie is in voorbereiding, en zal binnen enige tijd gelanceerd worden. Op dit ogenblik is het aantal samenvattingen vrij beperkt. U kan tevens foto's van de museum-collectie op Pinterest bezichtigen.

 

Uittreksels van het virtueel bezoek Sectie III : 19de eeuw, Europa

België (EH = Erkend leverancier v. ZM de Koning of HM de Koningin, 19de eeuw)   [1]

 

1.   Koffer merk Janssens, Vanderkelen, van 1858 - EH erk. ZM anno 1848  (offline)  

2.   Koffers m. Denonne, omstr. 1880 en 1890 - EH erk. ZM anno 1868  (offline, ret 2016)

3.   Koffers m. Delvaux, van 1870 tot 1888 - EH erk. HM anno 1883  (offline, ret. 2016)

4.   Koffers m. Michel 19de, en opv.. Piret, EH 20de eeuw (offline, ret. 2016)  

5.   Koffer m. Laust omstr. 1890 (offline, rest. in voortgang, ret. 2017)

 

Andere Europese landen

 

1.   Koffer merk Griffith van 1835 (offline, ln. Univ. Cambridge)  

2.   Koffers m. Moritz Maedler tussen 1890-1895  (offline, ret. 2016) 

3.   Koffers m. Louis Vuitton van 1875 (uittreksel), en 1889 (offline)

4.   Koffer m. Goyard Ainé van 1895    (offline, ret. 2017)

5.   Koffer m. Moynat van 1879   (offline, ret. 2017)

 

Uittreksels Secties III en IV : koffers 19de en 20e eeuw, USA

 

1.   Koffer merk. Folding Trunk van 1890  (uittreksel))  

2.   Koffer m. Hartmann, brevet Hawl. omstr. 1900  (hors ligne)

3.   Koffer m. William Bal omstreeks 1920  (hors ligne)

4.   Koffer m. Taylor omstr 1910  (hors ligne)

 

  

 |  thuis |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise malletier |   instituut

 

[1] Oude terminologie (vertaling van het Frans) voor de erkende leveranciers die door Z.M. de Koning of H.M. de Koningin toegelaten werden deze titel te dragen. De huidige terminologie is : Gebrevetteerd Hofleverancier van België. 

 

 

 

© Copyright 2018, Ogispes p/p BELMAL Museum en restauratie antieke reiskoffers, en Ecole des Malletiers ITES Instituut Conservatorium. Alle rechten voorbehouden voor alle landen.  Het reproduceren van inhoud van deze website is niet toegestaan.  Pagina update : 2018-04-15