English    Nederlands

 

contact

| thuis |  restauratie |  archief |  bezoekexpertise | malletier | instituut |

 

Register reiskoffermakers (malletiers) en merken, ter wereld

(gedeeltelijke lijst, per land)   zie ook >>  BELGIE register 

 

Het BELMAL Archief omvat onder andere het CRM van het huis en van de Gilbert-Paré school (CRM = Conservatie Restauratie Manufactuur database), alsook een wereldregister van de namen en merken van reiskofferfabrikanten, en ondernemingen die actief waren in de vervaardiging van reismalen en aanverwante lederwaren, alsook valiezenmakers, zadelmakers, en garneringen, reistassen en -kisten,... In het register treft men vrij toegankelijke informatie aan, of deze welke enkel op speciale aanvraag geraadpleegd zouden kunnen worden. 

 

Het BelMal register is geen complete lijst van alle namen, merken, en andere merkwaardigheden van de duizenden reiskoffermakers wereldwijd die in de afgelopen eeuwen actief geweest zijn. Het vergt tijd om nieuwe gegevens te vinden, of die tevoorschijn komen, te kunnen bundelen, en aldus een omvangrijke WERELD lijst samen te stellen. De grootte van elk bestand in het register varieert, van een pagina basisinformatie (coördinaten,...) tot meer uitgebreide documenten (foto's, catalogi, facturen,...) of historisch onderzoek (studies, boeken,...). 

 

Aangezien het BelMal Archief in België gevestigd is, bestaat er tevens een apart register dat specifiek gewijd is aan de Belgische reiskoffermakers en fabrikanten van bagages en aanverwante reisuitrustingen. Oude "papieren", vergeelde foto's, folders, sommige koffers (in welke staat dan ook), en andere voorwerpen die anders in afvalsorteercentra belanden, zijn welkom in het BELMAL Archief. Personen die wensen bij te dragen, door de aanbreng van informatie, verhalen, documenten, of door middel van historische voorwerpen, nemen best contact op met JP Bal

.

| thuis |  restauratie |  archief |  bezoekexpertise | malletier | instituut |

 

© Copyright 2021, OGISPES p/p BELMALMalletier  Museum en restauratie antieke reiskoffers, en Ecole des Malletiers Nicolas Gilbert & Jean Paré. 

Alle rechten voorbehouden voor alle landen.  Het reproduceren van inhoud van deze website is niet toegestaan.    Pagina update : 2021-12-30