contact

 

  français     English

 

 |  home |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise malletier |   instituut

 

 

 

 

Jean-Pierre Bal

restaurateur, conservator, koffermaker, en docent

(English <-> français)

 

    

 

Menige eigenaars van antieke reiskoffers die in België of het buitenland (Nederland, Frankrijk, Duitsland,...), of elders in Europa of overzee wonen, vertrouwden hun koffer aan Jean-Pierre Bal voor een herstelling, restauratie, of renovatie (zie ook : bestek). Communicatie verloopt zeer vlot, Jean-Pierre is trouwens viertalig. Als vakman en kunstenaar creëert  hij tevens nieuwe malen (reiskoffers) voor BelMal Malletier. De inkomsten van de restauratie of van de raadgevingopdrachten worden uitsluitend aan het behoud van het archief toebedeeld, alsook aan het onderhoud van de BelMal museum collectie van antieke reiskoffers. Met betrekking tot  de scholing en vakkundigheid, meer uitleg > in het Engels of > Frans.  

 

Gelijklopend met zijn werk als restaurateur-malletier heeft Jean-Pierre in 2014 de funderingen geplaatst voor de aanvang van een nieuwe fase. Bij BELMAL MALLETIER werden er in 2015 een paar discrete nieuwtjes getoond, bijvoorbeeld de Belmal Sessions, In 2018 heeft hij een nieuwe malletier-school opgericht, in 2019 de daarbij gepaard gaande campus opgestart, en in 2020 lanceert hij de zusterschool in Frankrijk.         

 

Mijlpalen voor BELMAL

 

Terug in de tijd. In het jaar 2009 vond de restauratie plaats van een eerste reeks antieke reiskoffers die deel uitmaken van het eigen historisch patrimonium van het te Brussel gevestigde Huis Delvaux (gesticht in 1829). Jean-Pierre heeft ook een ander steentje mogen bijdragen, met name de documentaire inbreng en geschiedkundige expertise in Delvaux-koffers, en dat naar aanleiding van de "Delvaux 180 Jaar Belgisch luxe" tentoonstelling in het Mode Museum (MoMu) te Antwerpen. Verwijzingen naar zijn vakkennis, en naslagwerken van het BelMal Archief, treft men in de tekst en de bibliografie van het in drie talen verschenen boek.  (1)  de nummers verwijzen naar de voetnota's, die u onderaan deze pagina treft.

 

In de zomer 2009, realiseerde LaUne, de Franstalige televisieomroep, een reportage gewijd aan reizen en reiskoffers (in het kader van haar "C'est du belge" uitzending). Het werk van dhr. Bal was het middelpunt van de meer dan tien minuten durende "special".  (2)

 

Met het jaar 2010 kwam het succes van "Histoire et passion", de kortfilm die Marcel Hellebosch in de eerste helft van 2009 op eigen initiatief gerealiseerd had. De film illustreert het vakmanschap van onze restaurateur en in de reiskoffergeschiedenis, en won drie hoofdprijzen bij wedstrijden (3)  Daarmede is onze vakman in  2011 tevens door de Bibliothèque Nationale de France als autoriteit geregistreerd (4)

 

Het jaar 2012 ging van start met de publicatie van twee artikels in zeer standingvolle tijdschriften : "Restauratie vergt reflectie", "Une restauration mûrement réfléchie" (5) en "Un artisan hors norme" (6)  Andere tijdschriften, onder ander in de VS, Qatar, of Polen hebben  in 2014-2015 ook aandacht besteed aan de restauratie en BelMal Malletier (7)(8)(9). Inmiddels had JP Bal het sedert de 19de eeuw uit het malletier-vakjargon verdwenen maar aloude woord mael  terug in het leven geroepen. En in 2015 verscheen de film "A Royal Night Out" waarin een aantal Belmal koffers als filmrekwisieten gediend hadden. (10)

 

contact email:  info@belmal.be       Tel: +32 86 49 94 94  (in België : 086 49 94 94)  

 

Opname van de TV-uitzending in het atelier van de restaurateur (September 2009)

 

video-clips :    televisie   |   diashow restauratie   |   (kortfilm)   | 

 

 

 

 

Voetnota's: (1)  Tentoonstelling van 17 September 2009 tot 21 Februari 2010 in het MoMu te Antwerpen. "Delvaux 180 jaar Belgisch luxe" en "Delvaux 180 years of Belgian luxury" verschenen bij de Uitgeverij Lannoo. "Delvaux 180 ans de luxe belge" bij Editions Racine. (2) De "C'est du belge" uitzending van 18 September 2009, op de La Une (RTBF) Belgische franstalige televisieomroep (speciale uitzending ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Luik Guillemins station). (3) De Grote Prijs voor de Originaliteit van het onderwerp (FCVFB, België, 2010); de Speciale Prijs voor het valoriseren van het patrimonium (Amiens, Frankrijk, 2010); de Prijs van het publiek (Cognin, Frankrijk, 2010). (4) Notitie VIAF 173384900. ibidem Abes IdRef 166945064 en BnF n° FRBNF16523857 Bal, Jean-Pierre, restaurateur de malles (2011). (5) in Audi Magazine, n° 01/2012, Belgische edities (tijdschriften in het Frans, en Nederlands), pagina's 62 tot 65. (6) in L'Evénement, n° 407, hiver 2011-2012, pagina's 84 en 85. (7) in Centurion Magazine Online (groep American Express), On Refurbished vintage luxury luggage (Trunks on show), augustus 2012(8) BelMal museum-collectie, geciteerd in "The bag from Belgium" mbt Delvaux, in GLAM fashion magazine (Qatar), December 2013. (9) WERANDA Magazine (Polen), n° 150 Juni 2015, p.180-183. (10) Belmal collectie rekwisieten in "A Royal Night Out".

 

.

 

 

 |  home |  restauratie |  archief  bezoek  |  expertise malletier |   instituut

 

 

© Copyright 2019, Bridgegate p/p BELMAL Museum en restauratie antieke reiskoffers, Malletier, en ITES Instituut. Alle rechten voorbehouden

voor alle landen.  tAoL support. Het reproduceren van inhoud van deze website is niet toegestaan.  Pagina update : 2019-08-31

hersteller, herstelling, reparateur, reparatie, restaurateur, oude, antieke koffers, reiskoffers, bagage